Humanitarna udruga Dar dobrote održala je u subotu 9. siječnja 13. redovnu Skupštinu koja je imala izborni i izvještajan karakter. Pridržavajući se svih epidemioloških mjera, 23 člana Udruge donijelo je Plan rada i Financijski plan za 2021. godinu, prihvaćena su izvješća za 2020. godinu te je izabrano novo vodstvo Udruge.


Predsjednik Udruge Robert Kresić podnio je financijsko i izvješće o radu za 2020. godinu koja su jednoglasno prihvaćena. Kako je Kresić rekao, iako je godina bila izazovna zbog pandemije virusa COVID-19 ipak su polučeni neočekivani uspjesi. Tako je ipak organizirana većina aktivnosti, a iako Socijalna samoposluga Našice nije radila u direktnom kontaktu s korisnicima, istima je osigurana podrška na terenu. Ta podrška u prvom redu uključivala je materijalne donacije u hrani te higijenskim i kućanskim potrepštinama pa je tako ukupna vrijednost doniranih proizvoda iznosila 371.849 kuna. Ono što je posebno u ovom slučaju je činjenica da to premašuje za oko 200.000 kuna vrijednost doniranih proizvoda godinu dana ranije. Za sve to je utrošeno točno 1115 volonterskih sati koje je odradio 61 volonter Udruge. Udruga je tijekom 2020. godine započela i s projektom „Zaželi R.A.D.O.S.T.“ kojim je zaposleno 12 osoba, a i pružena skrb i briga za 50 starijih i nemoćnih korisnika. Na samom kraju godine, Udruga je donacijom poduprla pogođene potresom na području Siska, Petrinje i Gline.


Nakon donošenja plana rada i financijskog plana za 2021. godinu, a koji će biti prilagođeni razvoju epidemiološke situacije, uslijedio je izbor za novog predsjednika, potpredsjednike i članove Upravnog odbora. Tako je za novog predsjednika Udruge ponovno izabran Robert Kresić, dok su za potpredsjednice izabrane Ana Malvić i Natalija Barišić Novačić. Za ostale članice Upravnog odbora Udruge izabrane su Stella Stanojević i Branka Hajek.


Na kraju je izabrani predsjednik Udruge Robert Kresić zahvalio svim volonterima i članovima Udruge na učinjenom u prethodnoj godini te kroz prethodno mandatno razdoblje pa izrazio nadu da će kroz zajedništvo i suradnju sa svim relevantnim dionicima i dalje ustrajati na borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti promičući volonterski i humanitarni angažman u brizi za one u potrebi.