Nakon 24 mjeseca, do kraja je stigao projekt ZAŽELI „R.A.D.O.S.T. – raditi, aktivirati se, doprinijeti, ojačati, suosjećati, truditi se!“  u sklopu programa „Zaželi – program zapošljavanja žena“. Projektom su bila odobrena sredstva u iznosu od 1.847.448,68 kuna financirana u punom iznosu sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Partneri na projektu bili su Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Našice i Centar za socijalnu skrb Našice. 

PROJEKTOM BILO ZAPOSLENO 10 ŽENA

Na projektu je bilo zaposleno 10 nezaposlenih žena s lokalnog područja na period od 24 mjeseca. Njihove zadaće su bile pružati pomoć i podršku krajnjim korisnicima pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti vezanih uz njihovo domaćinstvo. Projektom je bilo predviđeno 40 korisnika, međutim, zbog iznimno velike  potrebe za takvim oblikom pomoći, donijela se odluka za primanje dodatnih 10 korisnika. Stoga je svaka žena je brinula o 5 korisnika tijekom tog perioda. 

OSTVARENE SVE PLANIRANE AKTIVNOSTI

Osim što su bile zaposlene, deset je žena prošlo i formalnu edukaciju te steklo nova znanja i vještine kako bi se osnažio njihov položaj na tržištu rada po izlasku iz projekta. Šest je žena izučilo za njegovateljicu, dok ih je četiri  za gerontodomaćicu. Za pet je žena nabavljeno pet bicikala u svrhu odlaska na mjesto rada. Ostalih pet žena imalo je isplaćene putne troškove ukoliko su nastali. Na tjednoj su razini održani sastanci na kojima se zabilježilo sve njihove aktivnosti i saznalno za eventualne potrebe vezane uz rad.

Na projektu je također radio projektni tim koji se sastojao od voditelja projekta i administrativnog djelatnika. Voditelj projekta imao je zadatak aktivno raditi na povezivanju svih dionika projekta, organizirati, provoditi i nadzirati provedbu projektnih aktivnosti, sastavljati izvješća te operativno i financijski upravljati projektom. Administrativni djelatnik je bio zadužen operativno voditi realizaciju projektnih aktivnosti, koordinirati rad žena sudionica te vršiti kontrolu realizacije usluge kod krajnjih korisnika. 

Mjesečno se projektom svakom domaćinstvu osiguravao higijenski paket sa sredstvima za čišćenje, a kroz Udrugu i druge potpore u skladu s mogućnostima Udruge i potrebama korisnika.

U svrhu promidžbe i vidljivosti projekta održane su početna i završna konferencija, snimljene četiri radio emisije u obliku polugodišnjih izvješća o radu te snimljena dva TV priloga na lokalnoj televiziji kao promocija projektnih aktivnosti, dok su na lokalnom internet portalu objavljeni kvartalni članci o napretku projekta, a također su izrađena i dva roll up bannera.

PROJEKT U KORONA-UVJETIMA

Projekt je bio u tijeku za vrijeme kriznog perioda korona krize pa je rad na projektu imao i svoje specifičnosti. Žene su poštivale sve epidemiološke mjere, ali se nisu niti u jednom trenutku obeshrabrile u to vrijeme, savjesno su s velikim srcem odlazile svojim korisnicima i bile ono za njih što sami u svojoj nemoći nisu mogli biti, za neke su bile uho da čuje, gluhonijemom glas koji on ne može čuti ako je u potrebi dogovoriti se ili telefonirati, a često su im bili noge koje ih više ne mogu daleko donijeti. 

Sve u svemu, žene su bile nadopuna nemoćima svojih korisnika, ali i svjetlo koje su donosile u te domove i ispunjale ih osmjehom i radošću družeći se s njima. Tako su nastala i mnoga prijateljstva za koja su obostrano rekli da su jedni druge obogatili svojom mudrošću.

I sada kada su žene ponovno na burzi, vjerujemo da će za njih biti više mogućnosti da pronađu svoje mjesto na tržištu rada.  Udruga se pak nada novim projektima u kojima će doprinositi lokalnoj zajednici.