Humanitarna udruga Dar dobrote čiji je osnovni cilj prikupljanje i podjela hrane i nepokvarljivih namirnica za članove socijalno ugroženih obitelji s područja Grada Našica i okolice u vidu Socijalne samoposluge, iza sebe ima ostvarenu još jednu godinu rada koja je bila vrlo uspješna.


UDRUGA SE POBRINULA ZA VIŠE OD 100 OBITELJI KORISNIKA

U protekloj godini 52 volontera Udruge odradili su 1291 volonterski sat. Udruga u svojoj evidenciji ima nešto više od 330 obitelji korisnika, od kojih su 102 obitelji bile na stalnom popisu korisnika tijekom prošle godine. Korisnicima je tijekom prošle godine podijeljeno prehrambenih namirnica, higijenskih i kućanskih potrepština u ukupnoj vrijednosti od 358.032,82 kn. Grad Našice i Vijeće mjesnog odbora Našice osigurali su 26.000,00 kn za kupnju hrane i drugih potrepština za pomoć korisnicima Socijalne samoposluge, dok je ostatak donacija osiguran kroz druge izvore, u prvom redu donacije građana, firmi i vlastita sredstva.


ODRŽANA NAJVAŽNIJA MANIFESTACIJA UDRUGE
Od događaja koje valja istaknuti u 2022. godini svakako je održavanje 9. humanitarne manifestacije „Mali grad velikog srca“ koju je u kolovozu 2022. godine Udruga organizirala u suradnji sa Gradom Našicama, Turističkom zajednicom Grada Našica i 15-ak prijateljskih organizacija i udruga. Prikupljeno je 21.800,00 kuna novčanih donacija za kupnju hrane, higijenskih i kućanskih potrepština za Socijalnu samoposlugu Našice te izgradnju „Centra dobrote“. Također, tijekom prosinca Udruga se uključila u sudjelovanje na manifestaciji „Advent u Našicama“ te je uz humanitarnu gastro ponudu za pomoć radu Socijalne samoposluge Našice za kupnju hrane, higijenskih i kućanskih potrepština te izgradnju „Centra dobrote“ prikupljeno nešto više od 23.000,00 kuna novčanih donacija te je time ponovljen uspjeh i od godinu ranije. Važno je naglasiti kako u iznos nisu uračunati troškovi organizacije događaja i zakupa adventske kućice te je prikupljeni iznos nešto manji nakon obračuna samih troškova.


„ADVENTSKI KALENDAR DOBROTE ZA NAŠIČKU SOCKU“
U mjesecu prosincu ponovno je organizirana i humanitarna inicijativa „Adventski kalenDAR DOBROTE za našičku socku“ u predblagdansko vrijeme u koju se uključilo više od 120 građana, a dodatne pakete su osigurale i osnovne škole s područja Grada Našica. Ovo je već sada postala tradicija Udruge na koju se vrlo rado odazivaju građani, ali i ljudi diljem Hrvatske. Takav način prikupljanja donacija preuzele su i mnogobrojne humanitarne organizacije u Hrvatskoj.


SURADNJA S GRADOM I ŽUPANIJOM

Tijekom 2022. godine realizirani su programi koji su prijavljeni i odobreni od strane Grada Našica te Osječko-baranjske županije. Tako je za redovan rad Grad Našice podržao udrugu s ukupnim iznosom od 10.000,00 kn, a za organizaciju događanja osigurana su gradska sredstva u iznosu od 10.000,00 kn. Za jačanje administrativnih i infrastrukturnih kapaciteta u sklopu projekta „Centar dobrote“ osiguran je iznos od 15.000,00 kn, a i Vijeće mjesnog odbora Našice podržalo je rad Udruge s dodatnih 2.000,00 kn. Govoreći o sredstvima Osječko-baranjske županije, za pomoć radu Socijalne samoposluge Našice i to u prvom redu pomoć za dostupnost usluga i dovoz donacija te daljnji razvoj Socijalne samoposluge Našice dodijeljen je iznos od 24.000,00 kn. Sva proračunska sredstva utrošena su sukladno financijskom planu te su sva sredstva opravdana kroz podnesena izvješća o tome nadležnim tijelima.


EU PROJEKTI UDRUGE
Govoreći o projektima financiranim sredstvima Europske unije, provedba projekta „Zaželi R.A.D.O.S.T. – raditi, aktivirati se, doprinijeti, ojačati, suosjećati, truditi se!“ ukupne vrijednosti 1.847.448,68 kn privedena je kraju u lipnju 2022. godine. Projekt je bio financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u sklopu kojeg je zaposleno 12 osoba te je pomoć pružena za ukupno 50 starijih i nemoćnih osoba. Također, Udruga je potpisala ugovore za nova dva EU projekta. Jedan od njih je „Zaželi RADOST – faza III“ i svojevrsni je nastavak projekta „Zaželi R.A.D.O.S.T. – raditi, aktivirati se, doprinijeti, ojačati, suosjećati, truditi se!“. Projektom je zaposleno 12 žena na poslovima gerontodomaćica. Osim
njih, zaposleni su voditelj projekta i administrativni djelatnik. Ukupno vrijeme trajanja projekta je osam mjeseci, a žene će biti zaposlene tijekom šest mjeseci i pružat će pomoć za ukupno 72 starija i nemoćna korisnika. Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, a ukupne je vrijednosti 593.000,00 kn. Osim tog projekta, potpisan je ugovor i za projekt pod nazivom „Ulaganje u nabavku dostavnog vozila za potrebe Socijalne samoposluge Našice“ ukupne vrijednosti 186.612,50
kn, a financiranom u 100%-tnom bespovratnom iznosu iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Njime će biti kupljeno potpuno novo vozilo za potrebe Socijalne samoposluge Našice, odnosno za dostavu donacija do krajnjih korisnika, ali i prijevoz istih od donatora. Početkom godine, Udruga je zaposlila jednu osobu na i projektu vođenja usluge za Ministarstvo poljoprivrede pod nazivom „Usluga centralnog upravljanja IT sustavom za doniranje hrane“. Ukupno trajanje projekta je 12 mjeseci, a za realizaciju projekta u 2022. godini osigurano je 96.000,00 kn. Zaključno se može reći kako je tijekom 2022. godine
Udruga stekla iznimno iskustvo u prijavi i provedbi projekata te su time povećani financijski, ali i operativni kapaciteti same Udruge.


PRED UDRUGOM PROJEKT „CENTAR DOBROTE“
Govoreći o infrastrukturnim, odnosno prostornim kapacitetima tijekom 2022. godine napravljen je značajan korak prema rješavanju tog pitanja s obzirom da jedini prostor koji Udruga ima u najmu sa svojih 37 kvadratnih metara nije dostatan za daljnji razvoj projekata i programa koji će doprinositi razvoju socijalnih usluga na području Grada Našica. Tako je u ožujku 2022. godine Grad Našice donirao zemljište Udruzi za građenje tzv. „Centra dobrote“, kako je nazvan projekt gradnje objekta za rješavanje problema nepostojanja adekvatnog prostora za aktivnosti koje Udruga provodi i planira provoditi. Tim projektom bilo bi osigurani prostor za Socijalnu samoposlugu Našice, skladište za regionalni distribucijski
centar za humanitarnu pomoć, kuhinja za osiguravanje toplih obroka, tj. svojevrsna pučka kuhinja, prostor za osiguravanje donacija odjeće i obuće, uredski prostori za vođenje i administrativno upravljanje projektima, multifunkcionalni prostor za radionice i poludnevni boravak te vanjski prostor za druženja i radionice na otvorenom. Prvi korak prema postizanju istoga napravljen je početkom izrade projektne dokumentaciju koju je u vrijednosti 50.000,00 kn donirala tvrtka za projektiranje Valenčak d.o.o. Predstavljanjem projekta „Centar dobrote“ kroz video uradak, Udruga je sa svojim video uratkom jedna od 18 udruga dobitnica na natječaju „Žuta točka“, a koji organizira Hrvatska zajednica županija u suradnji s Mladenkom Majerić i Zakladom Konrad Adenauer te je tako osvojila besplatnu edukaciju za fundraising kampanju. Svoj projekt po završetku edukacije Udruga će predstaviti krajem ožujka u Zagrebu.


NAGRADA „ŽUTI OKVIR“
Posebno priznanje dano je Udruzi početkom prosinca kada joj je dodijeljena nagrada „Žuti okvir“ u kategoriji „iskorjenjivanje siromaštva“. Nagrada Žuti okvir dodjeljuje se u sklopu sveobuhvatnog projekta Održiva Hrvatska te ima podršku Ureda predsjednika Republike Hrvatske i održava se pod pokroviteljstvom Grada Zagreba. Nagrade su dodijeljene na osnovi 17 ciljeva održivog razvoja koje su definirali Ujedinjeni narodi. Žutim okvirom nagrađene su tvrtke, pojedinci, udruge i ustanove te gradovi koji su u Hrvatskoj najviše pridonijeli održivosti, razvoju zemlje znanja, zaštiti okoliša i ljudskih vrijednosti.


RAD SOCIJALNE SAMOPOSLUGE
Ipak, kao i dosadašnjih godina, najveći naglasak može se staviti na rad Socijalne samoposluge koji se i 2022. godine podosta bazirao kroz rad na terenu i svojevrsni projekt „Socijalne samoposluge na kotačima“. Takav oblik rada Socijalne samoposluge Našice zapravo je bio prilagođen uvjetima izazvanim pandemijom bolesti COVID-19 u prvoj polovici godine i to u smislu dostave donacija krajnjim korisnicima umjesto direktnog rada u prostoru Socijalne samoposluge Našice. No kako značajan broj korisnika živi u mjestima oko Našica, a zbog poodmakle dobi i nepostojanja podrške u njihovoj socijalnoj okolini nisu u mogućnosti sami doći u Socijalnu samoposlugu, volonteri su nastavili s odvozom donacija i nakon smirivanja situacije oko pandemije. Također, Udruga je bila suradnik na projektu osječke udruge „Putevi
milosti“ kroz koji je osigurano kroz period od šest mjeseci 100 paketa pomoći za krajnje korisnike Socijalne samoposluge Našice. Paketi su sadržavali prvenstveno prehrambene artikle te su bili ukupne mase od 35 kg za višečlane obitelji, odnosno 25 kg za obitelji do tri člana. Svi ti paketi su dostavljeni korisnicima na njihove adrese od strane volontera Udruge. Nakon više od dvije godine pauze, za potrebe Socijalne samoposluge Našice ponovno su organizirane akcije u trgovačkim centrima koje su se nakon smirivanja situacije s pandemijom u drugoj polovici godine organizirale na mjesečnoj razini.


AKTIVAN RAD I NA NACIONALNOJ RAZINI

Nastavljen je aktivan rad predstavnika Udruge u Hrvatskoj mreži socijalnih samoposluga što se očituje i u suradnji Udruge s mnogim drugim socijalnim samoposlugama u Republici Hrvatskoj. Predstavnik Udruge aktivno je sudjelovao na sastancima Odbora za dodjelu državne nagrade za humanitarni rad, kao i Savjeta za unapređenje i praćenje sustava za doniranje hrane. Nastavljena je i dosadašnja dobra suradnja s resornim ministarstvima koju je Udruga kroz svoj rad ostvarila.


UDRUGA OPTIMISTIČNO UŠLA U SVOJU 10. GODINU POSTOJANJA
Predsjednik Udruge Robert Kresić zaključno izjavljuje kako se može reći da Udruga nastavlja svoj pozitivni angažman na području humanitarne pomoći i volonterskog djelovanja u Gradu Našicama te daje primjer dobre prakse rada jedne organizacije civilnog društva. Iako kako Kresić navodi, nije nedostajalo izazova koji su se očitovali u prvom redu kroz poskupljenje svih resursa, posebice režijskih troškova i hrane, što je posljedično dovelo i do povećanja broja korisnika, ipak je Udruga uspjela uspješno odgovoriti na sve izazove dosad. Jedan od načina za to je i činjenica da Udruga potiče različite društvene grupe, osobito mlade, na društveni angažman te na taj način doprinosi i većoj socijalnoj uključenosti različitih društvenih grupa u život Grada što donosi i različite ideja i rješenja za probleme s kojima se u
Udruzi suočavaju. Kresić vjeruje kako su kontinuiranost u radu, volonterstvo, humanost te otvorenost i volja za napretkom jamci kvalitetnog rada i stalne podrške u zajednici. U tom smislu i s tom vjerom plan je svih članova i volontera Udruge nastaviti djelovanje i u 2023. godini, u kojoj Udruga ulazi u desetu godišnjicu svog postojanja.