Dar dobrote

Naši volonteri

Dar dobrote

Volonteri

Osobe koje pomažu u funkcioniranju naše humanitarne priče. O njima saznajte u nastavku:

 • Baričević, Tomislava
 • Barišić Novačič, Natalija
 • Begić, Ivanka
 • Begić, Maja
 • Belak, Ana
 • Benović, Ružica
 • Borjan, Vedran
 • Budić, Dora
 • Čiček, Danica
 • Čiček, Marija
 • Fak, Ankica
 • Falamić, Đurđica
 • Gardaš, Marina
 • Hajek, Branka
 • Jerabek, Slavko
 • Kolar, Lea
 • Korman, Zdenka
 • Kovač, Dubravka
 • Kovač, Mira
 • Kresić, Robert
 • Malvić, Ana
 • Martinović, Marica
 • Međurečan, Marina
 • Neznanović, Ivana
 • Pavić Žigić, Klementina
 • Pavlović, Dubravka
 • Pavlović, Nikolina
 • Pleša, Ana
 • Potnešil, Daria-Đurđica
 • Puhanić, Patricija
 • Rončević, Martina
 • Rubčić, Marica
 • Sertić, Dubravka
 • Slivka, Kristina
 • Stanković, Aleksandra
 • Stanojević, Stella
 • Stojaković, Blaženka
 • Strapač, Mira
 • Strapač Kuzminski, Tamara
 • Šobloher, Terezija
 • Tomašević, Ivanka
 • Uremović, Dora
 • Vajdička, Jadranka
 • Zebić, Violeta

Ulica Braće Radića 22, HR-31500 Našice

© 2023 Dar dobrote