NAŠI VOLONTERI

Osobe koje pomažu u funkcioniranju naše humanitarne priče. O njima saznajte u nastavku…

Popis naših volontera

Baričević, Tomislava
Barišić Novačič, Natalija
Begić, Ivanka
Begić, Maja
Belak, Ana
Benović, Ružica
Borjan, Vedran
Budić, Dora
Čiček, Danica
Čiček, Marija
Fak, Ankica
Falamić, Đurđica
Gardaš, Marina
Hajek, Branka
Jerabek, Slavko
Kolar, Lea
Korman, Zdenka
Kovač, Dubravka
Kovač, Mira
Kresić, Robert
Malvić, Ana
Martinović, Marica
Međurečan, Marina
Neznanović, Ivana
Pavić Žigić, Klementina
Pavlović, Dubravka
Pavlović, Nikolina
Pleša, Ana
Potnešil, Daria-Đurđica
Puhanić, Patricija
Rončević, Martina
Rubčić, Marica
Sertić, Dubravka
Slivka, Kristina
Stanković, Aleksandra
Stanojević, Stella
Stojaković, Blaženka
Strapač, Mira
Strapač Kuzminski, Tamara
Šobloher, Terezija
Tomašević, Ivanka
Uremović, Dora
Vajdička, Jadranka
Zebić, Violeta