Temeljem dosadašnje godišnje prakse koja je tijekom prošle godine izostala zbog nepovoljnih epidemioloških uvjeta, tijekom ovog i sljedećeg mjeseca Humanitarna udruga Dar dobrote provest će reviziju prava na korištenje usluga Socijalne samoposluge Našice.

Iz tog razloga, svi korisnici obavezni su radi dokazivanja svog socioekonomskog statusa na uvid donijeti sljedeće dokumente, a koji su primjenjivi za njih:

  • Rješenje CZSS o pravima i uslugama iz nadležnosti istog (ako se ostvaruju)
  • Potvrda o prebivalištu za sve članove kućanstva
  • Potvrda o visini dohotka iz porezne uprave za sve članove kućanstva
  • Potvrda o nezaposlenosti izdana od HZZ (ukoliko je član kućanstva radno sposoban)
  • Potvrda o mirovinskim primanjima (ukoliko član kućanstva prima mirovinu)
  • Potvrda o visini dječjeg doplatka (ukoliko postoje mlt. djeca u kućanstvu)
  • Dokumentacija kojom se može dokazati trajno narušen zdravstveni status
  • Drugi dokumenti kojima se može dokazati nepovoljan socioekonomski status

Dokumente je potrebno donijeti na uvid tijekom veljače ili ožujka u radno vrijeme Socijalne samoposluge Našice, odnosno svaki ponedjeljak i četvrtak od 17 do 19 sati. Korisnici koji ne donesu na uvid tražene dokumente neće moći ostvariti korištenje usluga Socijalne samoposluge Našice.