Kako postati korisnik?

Korisnik može biti svako kućanstvo, obitelj ili samac, koji zadovoljavaju određene uvjete te za to trebaju imati bilo kakav dokaz o socijalnom statusu, ali i uvjerenje o prebivalištu.

Kako postati korisnik?

Korisnik može biti svako kućanstvo, obitelj ili samac, koji zadovoljavaju određene uvjete te za to trebaju imati bilo kakav dokaz o socijalnom statusu, ali i uvjerenje o prebivalištu. Prema tome, postoji jasna procedura provjere socijalnog statusa koju svaki potencijalni korisnik prolazi.

Provjera uvjeta

Svaki korisnik Socijalne samoposluge zadovoljava sljedeće uvjete:

 • Živi na području Grada Našica (samog grada i okolnih naselja koja pripadaju Gradu Našicama);
 • Ima primanja manja od 500 hrvatskih kuna po članu ukoliko je to punoljetna, radno i poslovno sposobna osoba;
 • Ima primanja manja od 600 hrvatskih kuna po članu ukoliko je to punoljetna osoba, no bez radne i/ili poslovne sposobnosti;
 • Ima primanja manja od 700 hrvatskih kuna po članu ukoliko je to maloljetna osoba;
 • Ukoliko kućanstvo prima isključivo mirovinu cenzus za nositelja iznosi 1000 hrvatskih kuna, a za svakog idućeg člana 500 hrvatskih kuna ako je osoba punoljetna te radno i/ili poslovno sposobna, tj. 600 hrvatskih kuna ako je punoljetna i nije radno i/ili poslovno sposobna, a 700 hrvatskih kuna ako je osoba maloljetna;
 • Cenzus za samce iznosi 1200 hrvatskih kuna ukoliko su to punoljetne te radno i poslovno sposobne osobe te 1500 hrvatskih kuna ukoliko je to umirovljenik ili osoba bez radne i/ili poslovne sposobnosti;
 • Ako osoba ima bilo kakav oblik invaliditeta cenzus je za tu osobu veći 300 hrvatskih kuna, neovisno o dobi, radnoj i/ili poslovnoj sposobnosti;
 • Cenzus je veći za 200 hrvatskih kuna po maloljetnom članu za obitelji s jednim roditeljem;
 • Ukupni cenzus je veći za 500 hrvatskih kuna za sve korisnike centra za socijalnu skrb ukoliko su svi članovi tog kućanstva koji su navedeni na rješenju o zajamčenoj minimalnoj naknadi centra za socijalnu skrb prijavljeni na istoj adresi te ukoliko je to potkrijepljeno s potvrdama o prebivalištu;
 • Za kućanstva čiji članovi nisu prijavljeni na istoj adresi, neovisno bili korisnici zajamčene minimalne naknade centra za socijalnu skrb ili ne, u obzir se uzimaju samo oni članovi kućanstva koji su prijavljeni na istoj adresi kao i nositelj zahtjeva;
 • Udruga ne ulazi u rashode kućanstva te rashodi nikako ne utječu na ukupni cenzus;
 • U posebnom slučaju Upravni odbor Udruge može na preporuku volontera po vlastitoj procjeni i diskreciji donijeti odluku da netko postane korisnik čak i u slučaju ako se prethodni uvjeti ne zadovoljavaju;

Podnošenje zahtjeva

Potencijalni korisnici trebali bi uz zahtjev priložiti bilo kakav dokaz o svom socijalnom statusu (rješenje o zajamčenoj minimalnoj naknadi, rješenje o invalidnosti, dokaz o nezaposlenosti, potvrdu o visini dohotka, rješenje o dječjem doplatku, rješenje o mirovini, rješenje o porodiljnoj naknadi i sl.). Udruga na uvid uzima samo fotokopirane dokumente i vraća ih odmah te potom donosi odluku o budućim korisnicima. Uz ovaj dokaz o materijalnom stanju, potrebno je priložiti i uvjerenje o prebivalištu.

Odluka o (ne)ispunjavanju uvjeta

Udruga obrađuje pristigle zahtjeve tijekom tekućeg mjeseca da bi budući korisnici mogli koristiti svoje pravo već prvim danom idućeg mjeseca. Potencijalni korisnici mogu provjeriti informacije u Socijalnoj samoposluzi ili putem poziva. Ukoliko ispunjavaju sve uvjete, novi su korisnici dužni podići donesenu odluku u prostoru Socijalne samoposluge.


Odbijeni zahtjevi šalju se poštom na adresu osobe koja nije zadovoljila kriterije. Jedan se primjerak te odluke, kao i u prethodnom slučaju, sprema u arhivu Udruge.